«سيامك شايقي»: در صحبت‌هاي من در بولتن جشنواره و در مورد «اخراجیها2»، به‌كاربردن‌ عبارتی مانند "عدم‌ كيفيتش‌ " از نظر دستور زبان‌ فارسی اشتباه‌ و توهين‌‌آميز است‌...
  

به گزارش خبرگزاري فارس، «سيامك شايقي» عضو هيأت انتخاب جشنواره بيست و هفتم در نامه‌اي به سردبير نشريه روزانه جشنواره، نسبت به درج گفت‌وگويي از وي در اين نشريه اعتراض كرد.
در متن اين نامه كه نسخه‌اي از آن براي خبرگزاري فارس ارسال شده است، ‌میخوانيم:
«سردبير محترم‌ نشريه‌ روزانه‌ بيست‌ و هفتمين‌ جشنواره‌ بين‌ المللی فيلم‌ فجر، سلام‌ ، خسته‌ نباشيد. در شماره‌‌ يك‌ (1) نشريه‌‌ شما در صفحه‌ 7 مطالبی به‌ نقل‌ از من‌ چاپ‌ كرده‌ايد كه‌ باعث‌حيرت‌ و تأسفم‌ شد. حيرت‌ و تاسف بابت‌ اين كه‌ درست‌ است‌ كه‌ خبرنگار شما در يك‌ گفت‌وگوی تلفنی سئوال‌هايی پرسيده‌ و من‌جواب‌هايی داده‌ام‌ كه‌ كلياتش‌ شبيه‌ آن‌ چيزی است‌ كه‌ چاپ‌ كرده‌ايد، اما با دقت‌ در جزئيات‌ متوجه‌شدم‌ عبارتهای نقل‌ شده‌ هيچ‌ ربطی به‌ جملات‌ من‌ ندارد و بعضاً تحريف‌ و نامفهوم‌ شده‌ است‌. در اين‌ مطلب‌ به‌ نقل‌ از من‌ آمده‌ است: "بعضی از فيلم‌ها كه‌ در انتخاب‌ اوليه‌ حضور داشتند باتغيير نظر دوستان‌ به‌ دليل‌ بحث‌های نظارتی از ليست‌ خارج‌ شدند، مثل‌ فيلم‌ "كتاب‌ قانون‌ " كه‌ بايددر مورد آن‌ مقداری اصلاحات‌ انجام‌ میشد. "
وي ادامه داده: تنها افرادی كه‌ در هيئت‌ انتخاب‌ عضويت‌ داشتند يا برخی مسئولان‌ جشنواره‌ ممكن‌ است‌حدس‌ بزنند منظور از اين‌ جمله‌ چيست؟ در حالي كه‌ مخاطب‌ خارج‌ از اين‌ افراد ممكن‌ است‌ تصوركنند هيئت‌ انتخاب‌ سازنده‌ی فيلم‌ "كتاب‌ قانون‌ " را موظف‌ كرده‌ است‌ "مقداری اصلاحات‌ " درفيلم‌ انجام‌ دهد. حال‌ آن كه‌ اصل‌ مطلب‌ چنين‌ بوده‌ است‌ : بعضی از فيلم‌ها كه‌ در انتخاب‌ اوليه‌حضور داشتند با تغيير نظر دوستان‌ اداره‌ نظارت‌ مبنی بر اينكه‌ چون‌ فيلم‌ (به‌ عنوان‌ مثال‌) "كتاب‌قانون‌ " از اصلاحات‌ موردنظر خودداری كرده‌، میبايست‌ از فهرست‌ فيلم‌های بخش‌ مسابقه‌حذف‌ گردد، اين‌ فيلم‌ با اكثريت‌ نسبی آرای منفی از گردونه‌‌ رقابت‌ حذف‌ گرديد.
در جايی ديگر از اين‌ مطلب‌ آمده‌ است‌ : فيلم‌ "اخراجیها 2 " به‌ دليل‌ عدم‌ كيفيتش‌ وارد بخش‌مسابقه‌ نشد. هيچ‌ ارتباطی هم‌ ميان‌ شوخیهای فيلم‌ و شكستن‌ خط‌ قرمزها با انتخاب‌ نشدن‌وجود ندارد. در واقع‌ ضعف‌ های ساختاری و فنی فيلم‌ بود كه‌ مانع‌ حضور آن‌ شد. "
در اينجا ابعاد تحريف‌ مفهوم‌ گسترده‌تر گرديده‌ است‌. اصل‌ مطلب‌ چنين‌ بود كه‌ خبرنگارپرسيد : آيا فيلم‌ "اخراجیها2 " بدليل‌ شوخیها و شكستن‌ خط‌ قرمزها وارد بخش‌ مسابقه‌ نشده‌؟و من‌ پاسخ‌ دادم‌ خير به‌ اين‌ دليل‌ نبوده‌ ، چرا كه‌ ما در هيئت‌ انتخاب‌ تلاش‌ میكرديم‌ از مواردی كه ‌بحث‌ را به‌ ورطه‌ مميزی میكشاند پرهيز كنيم‌ و تمركز بحث‌ را به‌ مسائل‌ ساختاری بكشانيم‌ وفيلم‌ "اخراجیها2 " نيز در ادامه‌ همين‌ بحث‌ به‌ مسابقه‌ راه‌ نيافت‌.
شايقي نوشته است: بنابراين‌ به‌كار بردن‌ عبارتی مانند "عدم‌ كيفيتش‌ " نه‌ تنها از نظر دستور زبان‌ فارسی اشتباه‌ است‌،بلكه‌ عبارت‌ توهين‌ آميزی است‌. حال‌ آنكه‌ نه‌ من‌ و نه‌ هيچ‌ يك‌ از ديگر اعضای هيئت‌ انتخاب‌ به‌هيچ‌ وجه‌ قصد توهين‌ به‌ هيچ‌ فيلمسازی كه‌ فيلمش‌ را برای شركت‌ در جشنواره‌ ارائه‌ داده‌ نداريم‌. هيئت‌ انتخاب‌ در واقع‌ میگويد اين‌ 25 فيلم‌ فيلمهای بهتری نسبت‌ به‌ بقيه‌ی فيلمها بودند و هرگزنمیگويد فيلم‌هايی كه‌ به‌ بخش‌ مسابقه‌ راه‌ نيافتند فيلمهای بدی بودند. بويژه‌ اينجانب‌ به‌ عنوان‌يكی از سينماگران‌ عضو هيئت‌ انتخاب‌ كه‌ خودم‌ در سالهای گذشته‌ فيلمهايم‌ را به‌ دفتر جشنواره‌ارسال‌ كرده‌ام‌، قطعاً چنين‌ اجازه‌ای به‌ خود نمیدهم‌.
ضمن‌ آنكه‌ حتی معتقدم‌ برخی فيلمهای انتخاب‌ نشده‌ ، فيلمهای بهتری از برخی فيلمهای انتخاب‌شده‌ هستند.
همچنانكه‌ اگر خبرنگاری اصرار داشته‌ باشد، به‌ عنوان‌ يك‌ نظر شخصی، واهمه‌ای ندارم‌ از اين‌كه‌ بگويم‌ جزو مخالفين‌ فيلم‌ "اخراجیها 2 " بودم‌. اما اين‌ تفاوت‌ دارد با توهين‌ يا تخريب‌ يك‌ فيلم‌و سازنده‌اش‌. سالهاست‌ (حدود 23 سال‌) كه‌ نوشتن‌ نقد فيلم‌ را كنار گذاشته‌ام‌ ، اما اگر زمانیدوباره‌ هوس‌ اين‌ امر خطير به‌ سرم‌ بزند. ترجيح‌ میدهم‌ با قلم‌ خودم‌ و با واژگان‌ خودم‌ اين‌ كاررا انجام‌ دهم‌، نه‌ از طريق‌ واژگان‌ تحريف‌ شده‌ و شيطنت‌ آميز يك‌ خبرنگار جوان‌.
در قسمت‌ پايانی اين‌ مطلب‌ اين‌ گونه‌ نقل‌ شده‌ "... در كل‌ اميدوارم‌ در دوره‌های بعدی ...... سعیبشود با حضور دوستان‌ سينماگر روند انتخاب‌ فيلمها تخصصیتر بشود ... "
اين‌ نقل‌ قول‌ ديگر كاملاً زاده‌‌ سوء تفاهم‌ و تخيلات‌ خبرنگار محترم‌ است‌. چيزی كه‌ من‌ گفتم‌اين‌ بود كه‌ : جشنواره‌ بين‌ المللی فيلم‌ فجر هم‌ از بابت‌ تركيب‌ هيئت‌ انتخابش‌ (4 نفر اهالی سينما، و5 نفر اهالی اداره‌ی نظارت‌) و هم‌ از بابت‌ نگاه‌ حاكم‌ بر آن‌، نهايتاً يك‌ جشنواره‌‌ دولتی است‌. واين‌ عليرغم‌ آنست‌ كه‌ فضای صميمانه‌ای بر جلسات‌ هيئت‌ انتخاب‌ حاكم‌ بود و بحث‌های بسيارمفيدی در آن‌ اتفاِق افتاد.
«سيامك شايقي» نوشته است: اميدواری به‌ تخصصی‌تر شدن‌ روند انتخاب‌ فيلم‌ها در آينده‌، معنیاش‌ اين‌ است‌ كه‌روند انتخاب‌ فيلمها در حال‌ حاضر (و گذشته‌) چندان‌ تخصصی نبوده‌ است‌. در حالي كه‌ مفهوم‌مورد نظر من‌، كه‌ اصلاً حرف‌ پيچيده‌ای نيز نيست‌ ، كاملاً با اين‌ مفهوم‌ متفاوت‌ است‌.
قصد اين‌ است‌ كه‌ اگر دنبال‌ نگاه‌ مستقل‌ صنفی (غير دولتی) هستيم‌ آنرا میبايست‌ در جايی ديگر(جشن‌ خانه‌ سينما مثلاً) دنبال‌ كنيم‌.
با سپاس‌ و آرزوی كاهش‌ شتابزدگیها.

 
گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
 www.seemorgh.com/culture
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X