درصد از استادان و دانشجویانی که همه قسمت های این سریال را دیده اند، استفاده از نظرات کارشناسان مذهبی را در ساخت این سریال...
   
   بیش از دو سوم مردم، سریال حضرت یوسف (ع) را تماشا می‏کنند و از آن رضایت دارند.
نتیجه نظرسنجی انجام شده در مورد سریال حضرت یوسف (ع)، نشان می‏دهد، ۷۶.۷ درصد پاسخگویان، بیننده ۲۱ قسمت از سریال "یوسف پیامبر(ع)" بوده اند.
شرکت‏کنندگان در این نظرسنجی، مهمترین دلایل تماشای سریال را "تاریخی بودن سریال" (۲۳.۶ درصد)، "جذابیت داستان زندگی حضرت یوسف (ع)" (۱۸.۲ درصد) و "تفریح و سرگرمی"(۱۳.۱ درصد) ذکر کرده اند.
۳۷.۵ درصد از استادان و دانشجویانی که همه قسمت های این سریال را دیده اند، استفاده از نظرات کارشناسان مذهبی را در ساخت این سریال "خیلی خوب و خوب"، ۳۰.۳ درصد در حد "متوسط" و ۱۹.۷ درصد "ضعیف" ارزیابی کرده اند. ۱۲.۲ درصد بینندگان هم گفته‏اند "نظری ندارم".
۸۰.۵ درصد از کل پاسخگویان این نظرسنجی، سریال "یوسف پیامبر (ع)" را در زمینه "طرح نکات اخلاقی و ارزش های دینی زندگی حضرت یوسف (ع) مانند توکل کردن به خدا، صبر در هنگام مشکلات و پیامدهای حسادت در زندگی" موفق دانسته اند، ضمن آنکه ۶۳ درصد نیز معتقد بوده اند که سریال در زمینه "ایجاد علاقه و ارادت در مخاطبان نسبت به حضرت یعقوب (ع) و حضرت یوسف (ع)"، ۵۶ درصد در زمینه "القای حس روحانی و معنوی به مخاطبان" و ۴۹.۷ درصد در زمینه "ارتقاء سطح معرفت دینی مخاطبان" و ۴۷.۲ درصد در زمینه "ارائه الگو برای زندگی نوجوانان و جوانان"، درحد "خیلی زیاد و زیاد" توفیق داشته است.
۷۵.۶ درصد از کل پاسخگویان معتقد بوده اند که این سریال در معرفی و شناساندن شخصیت حضرت یوسف (ع) در حد "خیلی زیاد و زیاد" موفق بوده است. از میان بینندگان سریال "یوسف پیامبر(ع) "، ۵۳.۱ درصد نیز عنوان کرده اند که این سریال به عنوان یک سریال دینی در حد "خیلی زیاد و زیاد" انتظارات آنان را برآورده کرده است.
۴۰.۶ درصد از بینندگان نیز میزان برآورده شدن انتظاراتشان از این سریال به عنوان یک سریال دیدنی را درحد "کم و خیلی کم" عنوان کرده اند. ۶.۱ درصد بینندگان گفته اند که سریال یوسف پیامبر(ع) به عنوان یک سریال دینی "اصلا" انتظارات آنان را برآورده نکرده است و ۰.۲ درصد نیز در این باره اظهار نظری نکرده اند.
مهمترین نقاط قوت سریال از نظر پاسخگویان، "دکور و فضای سریال" (۲۵.۵ درصد) و "انتخاب بازیگران" (۲۱.۴ درصد) بوده است و "بیان کامل زندگی حضرت یوسف (ع)" (۶.۹ درصد)، "منطبق بودن با آیات قرآن" (۴.۷ درصد) و "بیان اعتقادات دینی" (۴.۲ درصد) نیز از دیگر نقاط قوت سریال یوسف پیامبر(ع) ذکر شده است و مهمترین نقطه ضعف سریال "انتخاب نامناسب بازیگران برای نقش ها" (۲۳.۱ درصد) عنوان شده است.
شرکت‏کنندگان در این نظرسنجی همچنین پیشنهادهایی در خصوص ساخت سریال های مذهبی و تاریخی داده اند که مهمترین آنها تاکید بر "بیان حقیقت" (۱۱.۲ درصد) "انتخاب بازیگران مناسب" (۸.۴ درصد) و "تحقیقات بیشتر درخصوص تهیه سریال‌های مذهبی" (۷.۹ درصد) بوده است.   
    
گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: aftab.ir
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X