تصاویر ساره بیات و هنگامه قاضیانی در حاشیه روز نهم جشنواره فجر
تصاویر بازیگران در فرش قرمز روز نهم کاخ جشنواره فیلم فجر را مشاهده نمایید.

هنرمندان در فرش قرمز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

به گزارش سیمرغ ساره بیات ، هنگامه قاضیانی و پانته آ پناهی ها در روز نهم کاخ جشنواره فیلم فجر 34 حاضر شدند.


photo_2016-02-09_14-14-12.jpgساره بیات در جشنواره فیلم فجر -1
photo_2016-02-09_14-14-24.jpg
پانته آ پناهی ها در جشنواره فیلم فجر -2
photo_2016-02-09_14-13-52.jpg
پانته آ پناهی ها در جشنواره فیلم فجر -3
photo_2016-02-09_14-14-03.jpg
بازیگر "اژدها وارد می شود" در جشنواره فیلم فجر -4
photo_2016-02-09_14-14-08.jpg
هنگامه قاضیانی در جشنواره فیلم فجر -5

photo_2016-02-09_14-13-43.jpg
ناصر هاشمی در جشنواره فیلم فجر -6
photo_2016-02-09_14-14-20.jpg
بازیگر "اژدها وارد می شود" در جشنواره فیلم فجر -7
photo_2016-02-09_14-13-48.jpg
ساره بیات در جشنواره فیلم فجر -8
photo_2016-02-09_14-12-31.jpg
هنگامه قاضیانی در جشنواره فیلم فجر -9
photo_2016-02-09_14-12-53.jpg
ساره بیات در جشنواره فیلم فجر -10
photo_2016-02-09_14-13-25.jpg

 هنگامه قاضیانی در جشنواره فیلم فجر -11

 

عکاس : شهاب اسدی


تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ