بهنوش طباطبایی و حامد کمیلی در فرش قرمز سیانور در روز نهم جشنواره!
روز نهم جشنواره فیلم فجر 34 در کاخ مردمی پردیس ملت با حضور پرشور مردم و هنرمندان برگزار شد.

گزارش تصویری از حضور عوامل فیلم "سیانور" در فرش قرمز پردیس ملت

به گزارش سیمرغ در روز نهم جشنواره فیلم فجر 34 در پردیس سینمایی ملت سه فیلم "لاک قرمز" ، "زاپاس" و "سیانور" اکران شد . 

تصاویر حضور بازیگران فیلم سینمایی "سیانور" به کارگردانی "بهروز شعیبی" را در ادامه خواهید دید.


photo_2016-02-09_14-17-38.jpgعوامل "سیانور" در جشنواره فیلم فجر -1
photo_2016-02-09_14-17-00.jpg
عوامل "سیانور" در جشنواره فیلم فجر -2
photo_2016-02-09_14-17-08.jpg
عوامل "سیانور" در جشنواره فیلم فجر -3
photo_2016-02-09_14-17-12.jpg
بهنوش طباطبایی در جشنواره فیلم فجر -4

photo_2016-02-09_14-17-21.jpg
بهنوش طباطبایی و بهروز شعیبی در جشنواره فیلم فجر -5
photo_2016-02-09_14-17-24.jpg
بهنوش طباطبایی و حامد کمیلی در جشنواره فیلم فجر -6
photo_2016-02-09_14-17-33.jpg
عوامل "سیانور" در جشنواره فیلم فجر -7
photo_2016-02-09_14-18-10.jpg
بهنوش طباطبایی، بهروز شعیبی و حامد کمیلی در جشنواره فیلم فجر -8

photo_2016-02-09_14-18-14.jpg
عوامل "سیانور" در جشنواره فیلم فجر -9
photo_2016-02-09_14-17-42.jpg
بهنوش طباطبایی و بهروز شعیبی در جشنواره فیلم فجر -10
photo_2016-02-09_14-17-45.jpg
بهنوش طباطبایی در جشنواره فیلم فجر -11
photo_2016-02-09_14-17-48.jpg
عوامل "سیانور" در جشنواره فیلم فجر -12
photo_2016-02-09_14-17-54.jpg
حامد کمیلی در جشنواره فیلم فجر -13
photo_2016-02-09_14-18-01.jpg
عوامل "سیانور" در جشنواره فیلم فجر -14

عکاس : شهاب اسدی


تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

Save