آزاده نامداری به بهانه نمایشگاه کتاب, کتاب قدیمی خودش را با نام خانمی که شما باشی معرفی نمود.

شماشبیه شاعرها نیستید،شبیه سانسورچی یاحتی قصابهایی كه كارشان با همه چیز هست الا قلم

آزاده نامداری نوشت:

به بهانه ی نمایشگاه كتاب
این كتاب كوچك راسالهاست نوشته ام داستان دو زن در دو موقعیت متفاوت،داستان قضاوت،حقیقت وهزار لایه از درون زنها كه شاید هیچكس این لایه های عاطفی را ورق نزند. بگذریم،پنج یاشش سال پیش شاعرانی بودند كه دوستشان داشتم،فاضل نظری، استادبهمنی، سیدمهدی موسوی، حامد عسگری و...حتی شعرهایشان را ازبربودم، وقتی برنامه ای درباره ی زنان ساختم وكتابی درباره ی آنها نوشتم بالذت تمام یك مصرع از غزلی بلند ازشاعری كه دوستش داشتم رابرای نام كتابم وبرنامه ام برگزیدم،اصطلاحی كه خیلی بكارمیبردم "خانومی كه شماباشی...." تا فهمیدم بعضی ها ازدور دوست داشتنی اند، آقای عسگری! به هزار و یك جا وصل بودید و تصور میكردید قرار است من به یك سرمایه ی هنگفت ازفروش كتابم برسم وشما جا بمانید ،وهرگز نفهمیدید میشود یك نفر عاشق شعرهایتان باشد ومصرع به مصرعش را درذهنش ثبت كند، به لطف آن همه اتصالات غیرشاعرانه موفق شدید كتابی كه از انتشارات رسمی علمی_فرهنگی،چاپ شد،جلوی انتشارش رابگیرید،شماشبیه شاعرها نیستید،شبیه سانسورچی یاحتی قصابهایی كه كارشان با همه چیز هست الا قلم،احساس وشعر. شما در دنیای كوچكتان بردید. اما حقارتتان خیلی آزاردهنده بود،برای كسی كه شعرهایتان راحفظ میكرد ودوستتان داشت،شما شاعری شبیه اغذیه فروش هایید،استرس دارید آنچه دارید روی دستتان بماند یا نكند كسی مغازه ای بزرگتر از شمابزند.
پ.ن.كتاب جدیدی دردست انتشار دارم.
پ.ن.كسی جای شما راتنگ نمیكند نترسید.
پ.ن.میدانم به هزار ویك جا آویزانید و موفق میشوید جلوی انتشار یك كتاب كوچك را بگیرید، اما این در شأن قلم نبود.
مؤید باشید

کتاب خانمی که شما باشی اثر آزاده نامداری

کتاب خانمی که شما باشی اثر آزاده نامداری

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: صفحه شخصی آزاده نامداری


 
 

پربیننده های این بخش

 
X