فیدل كاسترو در ادامه آورده است: نتیجه دوستی چندین ساله من با این نویسنده و داشتن ارتباط و گفتگویی دائمی با او، موجب...
 رهبر پیشین كوبا در مقاله‌ای در یك روزنامه نوشت: بهترین ساعاتی كه در زمان بیماری داشتم پنج ساعتی بود كه با گابریل گارسیا ماركز گذراندم؛ مدتی كه بهترین لحظه‌های زندگی‌ام بود. 
كاسترو در مقاله‌ای تحت عنوان استراحت در روزنامه گرانما نوشته است: دیدار ما از ساعت 35/11 شروع شد و تا ساعت 17 طول كشید. دوست دارم بار دیگر این روز تكرار شود و من با این نویسنده در مورد چیزهایی صحبت كنم كه یادآور خاطرات 50 سال گذشته‌اند.
فیدل كاسترو در ادامه آورده است: نتیجه دوستی چندین ساله من با این نویسنده و داشتن ارتباط و گفتگویی دائمی با او، موجب خرسندی من بوده است. این رابطه مرا از بسیاری از فشارهای روانی نجات داد.
 
 
 

 گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع  www.jamejamonline.ir
 
 

پربیننده های این بخش

 
X