جولین بیور نقاشی است که با تکنیک نقاشی با گچ تصاویر سه بعدی بروی کف خیابان می کشد ،او از سال 1990مشغول به کشیدن این تصاویر سه بعدی است

  جولین بیورJulian Beever

یکی از نقاشانی است که  با تکنیک نقاشی با گچ تصاویر سه بعدی بروی کف خیابان می کشد ،او از سال 1990مشغول به کشیدن این تصاویر سه بعدی است این تصاویر  فقط هنگامی که از زوایای درست دیده شوند به شکل سه بعدی دیده می شود .این سبک او بگونه ای یک حقه تصویری است.او همچنین استاد نقاشی در روی سقف یا دیوار به سبک رنگ وروغن است.همچنین در زمینه کلاژ نیز مهارت دارد.او در کشورهای زیادی از جمله بریتانیا،فرانسه ، آلمان ،استرالیا، دانمارک ،اسپانیا،ایالات متحده آمریکا و برزیل کار کرده اند.او در 29 ژانویه 2006به مناسبت جشن سال نو چینی ها در محله چینی بریمنگام نقاشی از اژدها ی چینی به اندازه 3 متر در 3 متر کشیده است . این نقاشی سه روز طول کشید. bbc  طی اقدام جالبی در طی مراحل نقاشی همراه هنرمند بود و از مراحل کار او طی سه روز عکس برداشت تا شرایط سخت کار در هوای سرد و مشکلات ناشی از آن را نشان دهد.
.
 
 
 
 
 

سبک کار او نقاشی با گچ است و این تکنیک محدودیت هایی زیادی دارد از جمله مهمترین آنها آ ب و هوا است  معمولا سه روز طول میکشد تا نقاشی اش پایان گیردو اگر در این بین باران ببارد تمام تلاشهای او نقش بر آب می شود.به گفته خود او باریدن باران به این معنی است که من برای هیچ زحمت کشیدم . اما من کار را بگونه ای تحت کنترل می گیرم که این مشکل پیش نیاید.

به گفته خود او مهمترین بخش کار او گرفتن عکس از کار پایانی است.

او معتقد است که هنر متعلق به همه اقشار مردم است بخصوص برای کسانی که به گالریهای هنری نمی روند.و هنر نباید محدود به گالریها و کتابها شود

.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تهیه و ترجمه : گروه فرهنگ وهنر سیمرغ- نسرین شاهرخی
www.seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ
 منابع:
www.thegreenhead.com 
www.en.wikipedia.org
www.bbc.co.uk