برای پدری که هرگز از دست دخترش خسته نمیشه...
 تهیه و گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment