به یاد می آورم خاطراتم را... به زبان انگلیسی
  تهیه و گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment