خدا را شکر که انسانی چون تو که قلبش سراسر بخشش و عشق است...
 تهیه و گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment