کارتون روز: افزایش وزن مرغ ها با کمک تریاک!!
در خبرها آمده برخی مرغداری ها برای افزایش وزن مرغ ها، به آنها تریاک می‌دهند. این موضوع سوژه کارتونی از کیوان واریز در روزنامه آرمان ملی شد

آنها مرغ‌ها را معتاد می‌کنند!


دادن تریاک به مرغ ها برای افزایش وزن

دادن تریاک به مرغ ها برای افزایش وزنگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح کیوان واریز