عکس های دیدنی از آرایشگری که روی زمین خوابید تا....
یک آرایشگر مهربان برای اینکه مشتری کوچکش راحت باشد, در زمان اصلاح موی سر او, دست به همه کاری زد

عکس های جالب از کوتاه کردن موی پسربچه

این پسر از آرایشگاه و کوتاه کردن موهایش به شدت می ترسد اما آرایشگر او برای اینکه این پسربچه راحت باشد, اجازه داد او هرکاری که میخواهد انجام دهد.

میسون mason یک پسربچه است که به تازگی مشخص شده است به اوتیسم مبتلاست.

به عکس ها نگاه کنید!!


خوابیدن آرایشگر برروی زمین

خوابیدن آرایشگر برروی زمین

 

آرایشگر درحال کوتاه کردن موهای میسون

آرایشگر درحال کوتاه کردن موهای میسون

این آرایشگر مهربان درمورد نحوه رفتار کردنش با میسون می گوید من به هیچ وجه نخواستم که او احساس ناراحتی کند. در همه حالات موهای او را کوتاه کردم و از این کار لذت بردم.


آرایشگر مهربان

آرایشگر مهربان


میسون قبل و بعد از کوتاه کردن موهایش

میسون قبل و بعد از کوتاه کردن موهایشتهیه و تدوین:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
اختصاصی سیمرغ