عکس: زنان لب بشقابی با چهره ای ترسناک
زنان قبیله سوری در اتیوپی به زنان لب بشقابی معروف شده اند

زنان لب بشقابی؛ بشقاب بزرگتر جهیزیه بیشتر

اعضای قبیله سوری در دشت های جنوب غربی اتیوپی ساکن هستند.

ساراووت اینتروب عکاس 36 ساله به تازگی به میان این قبیله رفته و پرتره هایی از زنان قبیله گرفته است.

برای قرار دادن بشقاب در دهان دختران ابتدا دندان های زیرین آنها کشیده شده و پس از سوراخ کردن لب پایینی بشقاب که قطر آن به 30 سانتی متر نیز می رسد در دهانش گذاشته می شود.

زنان همچنین خود را آرایش کرده و روی سرشان گل می گذارند.

قبیله سوری گاودار هستند و از طریق همین حیوانات امرار معاش می کنند. جمعیت سوری ها بین 40 تا 2500 نفر در روستاهایی جنوب غربی اتیوپی پراکنده است.


زنی از قبیله با بشقابی در دهان

زنی از قبیله با بشقابی در دهانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: fararu.com