عکس دردناک از قبر رومینا اشرفی با پارچه توری سفید!
عکس دردناکی از قبر رومینا اشرفی که توسط پدرش در خواب سر بریده شد منتشر شده است

دفن رومینا اشرفی در قبرستان روستای سفید سنگان

رومینا اشرفی که توسط پدرش و با داس به قتل رسیده است در قبرستانی دفن شده است که مشرف به خانه شان است. شاید مادر باور نداشت که روزی وقتی از پنجره خانه اش بیرون خیره می‌شود روی تپه‌ای در نزدیکی شان دختر شیرین زبانش را می‌بیند که برای همیشه آرمیده باشد.

در قبرستان روستای سفید سنگان آخرین قبر که هنوز سنگی ندارد و نام و نشانی هم روی آن نوشته نشده است متعلق به رومینا اشرفی است یک چراغ گردسوز روی آن دیده می‌شود اهالی می‌گویند رومینا بچه بود شاید از تاریکی بترسد و این چراغ را آورده اند تا شب‌ها روشن کنند رومینا آسوده بخوابد.

روی قبر یک پارچه توری سفیدرنگ و قرمز انداخته اند اهالی می‌گویند در سفید سنگان رسم است روی قبر دختران جوان عروس نشده این توری را می‌اندازند و روی قبر پسران داماد نشده پارچه مشکی قرمز می‌اندازند.

یکی از مردان روستا به خبرنگاران اعزامی گفت:پسری که رومینا اشرفی را دوست داشت - بهمن خاوری - به قبرستان آمده بود و سعی داشته قبر را بکند و جنازه رومینا را با خود ببرد که اجازه نداده اند.


عکس قبر رومینا اشرفی

عکس قبر رومینا اشرفیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: rokna.ir