عکس: پوشش مهماندار‌ان هواپیما در شرایط کرونایی در هواپیما
مهمانداران هواپیما بخاطر قرار گرفتن در محیط های بسته در هواپیما باید مراقب سلامت خود در روزهای گسترش ویروس کرونا باشند

پوشش مهماندار‌ان هواپیما بخاطر کرونا

 در این روزهای کرونایی که کارمندان به هر شکل از خود محافظت می کنند مهمانداران شرکت هواپیمای «ایرآسیا» هم این پوشش را انتخاب کردند.


ظاهر و پوشش مهمانداران هواپیما بخاطر کرونا

ظاهر و پوشش مهمانداران هواپیما بخاطر کروناگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: khabaronline.ir