عکسی که با دیدنش حتما دست مادرتان را خواهید بوسید!
مادران زحمات زیادی برای فرزندان خود می کشند درحالی که هیچ توقعی از آنها ندارند

عکس خاص مادر و فرزندی


در آسمان آبی دلم، جایی برای ابرها نیست

مادرم! دعایم کن که با دعایت، دلم خانه دردها نیست


عکسی خاص از پای نوزاد و دست مادرش

عکسی خاص از پای نوزاد و دست مادرشگردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: ارسالی کاربران