در ایـن مطلب بــا 9 عـملــی كــه هــم والــدیـــن و هــم پزشكان، ما را از انجام آن مـنــع نـمــوده انـــد آشـنـا می شویم.

وقتی دومین تكه كیك را می خوریم ویا پُكی به سیگار می زنــیـــم می دانــیــم كه این عمل بـــــرای ســـــلامتـــــــی مــــا مــــضـــر اســــت،امــــا این ‌ریسك را می كنیم و بعد از مدتی خود را ضعیف كرده و در معرض مبتلا شدن به بیماری‌هایی قرار می‌دهیم كه قابل جلوگیری ‌می‌باشد.

1- عــــدم استـــفـــاده از نــخ دنـــدان:‌
به گفته پــــزشكــــان، استفـــاده از نــــخ دنــــدان الزامی می‌باشد زیـرا در غـیـر ایـن‌صـورت بـه بـاكـتـری‌هـای بیماری‌زا اجازه می دهید كه بین دندان‌ها و لثه ها نفوذ كنند.
به طور حتم شما هیچ دلیلی در این مسئله نمی بینید غیر از اینكه به مرور زمان، دندان‌ها و لثه هایتان خراب می شود و دچار بیماری لثه و یا كرم خوردگی دندان می شوید.
2‌ - فــــرامــوش كـــردن كــرم ضـــد آفـــتــاب:‌
برنزه شدن در آفتاب ممكن است برای خیلی ها زیبا باشد ولی همین برنزه كردن به بدن آسیب می رســــانـــــد. ‌زمـــانـــــی‌كــــه از خیابـــان رد می شوید بدن شـــما اشــعــه های UVA< ‌> و ‌UVB<‌> آفـــتـــــاب را جــــذب می كــــنـــــد، پــــــس بــــــهـــتــــر اســـت حتـــما از كرم ضد آفتاب استفاده كنید.

3- سهل انگاری در مراجعه به پزشك:
وقــــت دكـــــتــــــر داریــــــد ولی رئـــیـــس شــــما گـــزارشـــتـــان را سر وقت می خواهد ، بنابرایـــــن وقــت خـــود را كنـــسل می كــــنـــیـــد تـــا بـــه كـــــار ‌اداره بـــــــرسیــــــــــد و یـــــــا حتـــــی ممكن است ازتشخیص پزشك بترسید.فرار كردن از دكتر اتفاقی معمولی است اما شما ‌ممكن است برای بیماری كه به سادگی درمان می شــــود خــود را بــه مخاطره بیندازید و هر چه قدر شما رفتن نزد ‌پزشك را عقب بیندازید درمان سخت تر می شود.بسیاری از مردم به راههای پیشگیری فكر نمی كنند.‌
4 - داشـــــتــــن استرس:‌ اگرچه اســــتـــــــرس را به عنوان وضعیتی روحی یا ذهنی می شناسند اما مـولـفـه فـیـزیـكـی نـیـز دارد. احـسـاس خـشـم و ‌عصبانیت باعث آزاد شدن <آدرنالین> شده كه موجب افزایش ضربان قلب می شود.استرس ممكن است باعث درد در ‌قفسه سینه ، افزایش فشار خون ، سردرد و مشكل در خواب شود. ‌
 
5 - استفاده زیاد از آنتی بیوتیك‌ها: استفاده از آنتــــی بـــیــــوتــیــك‌هــــا سبـــب مبـــارزه بــا عـفــــونـــت بـاكـــتـــریـــــایـــــی می گــــــردد اگــــرچــه آنتی بیوتیــك‌ها با ویروس‌ها نمی جنــــگـــنـــــد. مــــردم می خواهــــــنـــــــد ‌همه بیـــماری‌ها را درمان كنند، اما داروهـا همه بیماریـــهــــا را درمان نمی كنند.
بسیــاری از بیماران از دكترها آنتی بیوتیـــك درخــــواســــت مـی‌كــنـــنـد و اگر متخصصان این دارو را برای آنها ننویسند از طریق ایــنـــتـــرنــت ایــــن دارو را می‌گیــــرنــــد. ایــــــن آنتی بیوتیك‌ها نه تنها احساس ‌بهتری به افراد نمی دهند بلكه سبب مقاومت در مقابل باكتری‌ها نیز می شوند.‌
6-درمان بیش از اندازه:
اگر بیماری شما فـشــار خــون بــالا، مـشـكــل در خـواب و یـا ... باشد، پزشكان با توجه به این موضــوعــــات، داروهـــای مورد نظر ‌را به شما می دهند اما بعد از مراجعه به چندین پزشك شما می تـــوانـــــیـــــد با داروهای خود یك داروخانه باز‌كنید.گذشته ازاینها ریســــك تـــقــابــــل بــــیــــــن داروهــــا نیـــــز وجـــود دارد و ممكن اســـــت ، بــــعضـــی از داروهــــا بـــا هــم و یــــا با برخی از ‌غذاها تقابل داشته باشند وعلائمی نظیر ســــردرد ، اســتــــفــــراغ و مشــكلات مــعــده تنها نمونــــه ای از تــاثـــیــــر استفاده از ‌داروهای مختلف اسـت و بیماران با استفاده از نسخه های مختلف، سلامتی خود را به خطر می اندازند.‌
 
7‌ - خــوردن غـــذاهــای آمــاده:
تغـــذیــــه سالم در لفظ بسیار آسان‌تر از عمل كردن به آن می‌باشد كه ممكن است این به دلیل اطلاع نداشتن فواید غذا و یا انگیزه ‌كافی باشد و مردم در هنگام نیاز به غذا خوردن بیشتربه سمت غذاهای آماده می روند. انتخاب هر غذایی نتیجه ای دارد، مثلاً ‌خوردن <سدیم> كه تشكیل دهنده غذاهای آماده می باشد می تـــــوانـــــد بـــاعــــث مبــــتــــلا شــدن به فشار خون بالا شود. فست فودها دارای ‌موادی مملو از چربی و كلسترول هستند كه قلب شما را به بمب ساعتی تبدیل می كنند.‌
8‌ - زندگی بی تحرك: ‌ هــر چقــــدر كه شما در زندگی تحرك بیشتری داشته باشید بیشتر و بهتر زندگی می كنید. همچنین ورزش نـــكــــردن ‌انسان را به سمت چاقی سوق می دهد كه خود چاقی باعث دیابت و بیماری‌های استخوانی می شود. همچنین ‌تحقیقات نشان داده است زندگی بی تحرك موجب بیماری‌های قلبی و حتــــی ســـرطــــان می شــــــود.حــــتـــــی می تــــوانــــد ‌باعث افسردگی نیز شود، اما نگران نشوید نیم ساعت پـــیـــاده روی هـــر روزه بـــرای قـــوی شــــدن قـــلب ، پـایـیـن آمـدن فــــشــــار‌خــــــون وكــــاهــــش كلســـتـــرول مفید است.‌
 
9 - سیگار كشیدن: سیگاری‌ها مبتلا‌ به لیستی از بیماری‌ها نظیر سرطان ریه ، سكته و آمفیزم (بزرگ شدن ریه در اثر هوا) می‌باشند. سیگار امروزه ‌یكی از بیشترین محصولات اعتیاد آور است و نتایج نشان داده است كه تقریبا95 میلیون نفر در آمریكا سیگار می‌كشند و سالانه 438000 آمــــریـــــكــایـــــی در اثـــــــر ســــرطــــــان ریــــــه، جــــان خـــــود را از دست می دهند.‌
 
گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع:asriran.com
 
مطالب پیشنهادی:
سلامتی با انگشتان دست!!
راز سلامتی بیشتر زنان با این آزمایش
پنج عادت مهم برای سلامتی پوست
برای سلامتی قلب چگونه تغذیه کنیم ؟
دروغ گفتن برای سلامتی شما مضر است!
 
 
 

 

 
 

X