حبو بات را چند روزي در جاي نه چندان گرم خيس كنيد و مرتب آب آنرا عوض كنيد . بعد آب آنرا كاملا خالي كرده و در كيسه يا ظرفي داخل فريزر نگداري كنيد . با اين روش تهيه و پختن...
آماده كردن حبوبات
اگر هميشه حبوبات را به صورت خيس كرده در فريزر داشته باشيد وقت زيادي براي پختن نمي برند و خوب ميپزند و لعاب دار ميشوند . حبوبات را چند روزي در جاي نه چندان گرم خيس كنيد و مرتب آب آنرا عوض كنيد . بعد آب آنرا كاملا خالي كرده و در كيسه يا ظرفي داخل فريزر نگداري كنيد .
با اين روش تهيه و پختن آش و قورمه سبزي و حتي عدسي و لوبيا گرم بسيار آسان و سريع خواهد بود ( البته اگر مواد ديگرتان هم آماده باشد ) و غذاي شما بسيار خوشمزه و لعابدار خواهد شد و هيچگاه نياز به اضافه كردن آرد به خورش يا خوراك يا آش نخواهيد داشت .
هيچگاه فبل از پختن حبوبات به آنها نمك نزنيد چون دير پز ميشوند.
بخاطر داشته باشيد :
يكي از دلايل جا نيافتادن آش ها يا خورش ها خوب نپختن حبوبات آن است . اگر با اين روش حبوبات را آماده و نگهداري كنيد كمتر به ناراحتي گوارشي دچار ميشويد.