ده دليل خيانت شوهر به همسر خود!؟
خیانت یکی از بدترین مشکلات در هر زندگی زناشویی است. همسر شما هم اگر در زندگی زناشویی به شما خیانت کرده است ممکن است دلیل آن یکی از عوامل زیر باشد. در ادامه 10 دلیل اصلی خیانت در مردان را می‌خوانید

چرا مردان به همسرشان خیانت می کنند؟

متاسفانه بی وفایی و خیانت همیشه وجود داشته و همواره جای صحبت و بحث را در مورد آن باز نموده است. امروزه برخی از كانال‌ها‌ی تلویزیونی در مورد این موضوع برنامه‌ها‌ی متعددی دارند اما براستی چرا برخی از مردان خیانت می‌كنند؟
همه مردان تا حدی می‌دانند كه خیانت، كار درست و پسندیده ای نیست و از ابتدا اكثر آنها حتی فكر خیانت را هـم به سـر خطور نـمی دهند ولـی مـتاسـفانه گاهی دچار این اشتباه و گناه بزرگ می‌شوند. در ادامه 10 دلیل اصلی خیانت در مردان را می‌خوانید.

بیشتر بدانید : این رفتارها به شما می گوید که همسرتان خیانت می کند یا نه !!

دلیل شماره یك خیانت شوهر به همسر : از بین رفتن عشق و علاقه

افسوس كه پس از گذشت زمـان طـولانی با هم بـودن، بـرخی مـردان آن عـشق و علاقه و احساساتی را كه در ابتدا به همسرشان داشتند، از دست می دهند. اما این رابطه به جزئی از وجودشان مبدل شـده. جدایی بسیار دردناك و تاثر برانگیز است. پس به جای جدایی باید چاره ای اندیشید و به زندگی شیرین در كنار هم ادامه داد.

دلیل شماره دو خیانت شوهر به همسر : عدم جذابیت همسر

سر كردن مدت طولانی با یكدیگر گاهی اوقات باعث تنبلی و سستی زنان می‌شود. به این معنا كه دیگر به سر و وضع خود نرسیده و جذابـیـتی نـدارد و مانـنـد گـذشته به شیفتن شوهرشان نمی‌پردازند. مرد نیز دیـگر همـسرش را زیبـا نیـافته و زنـدگی با او هیجان و لذت قدیم را نخواهد داشت.

دلیل شماره سه خیانت شوهر به همسر : سهل انگاری زنان

اكثـر زنـان خـیـلی سـریـع و راحت شوهرشان را به خـاطر رفتارهای بی وفـا مـنـشـانـه او می‌بخشند كه این موضوع شاید به دلیل ترس از تـنـهایی و یا فطرت رقیق القلبی زنان باشد. حتی ممكن است برخی از زنان خود را مقـصر اصلی خیانت شوهرشان پنداشته و قدمهایی رابرای بهبود روابطشان بردارند. این واقعیت كه بسیاری از زنان به شوهرشان اجازه گریز از جرم و جنایت را می‌دهند ممكن است موجبات مضاعف شدن مشكلات آنها را فراهم آورد.

دلیل شماره چهار خیانت شوهر به همسر : اخلاق و رفتار غیر قابل تحمل همسر

رفتارهای زشـت، نــق زدنــهـای دائـمی، نزاع‌ها‌ و مجادله‌ها‌ی فراوان دسـتور العمـل مناسبی برای ایجاد سردرد است و در تصـور برخـی مـردان ( البته به غلط )، خـیـانت بهترین راه فرار از جهنم خانه بوده و بهتر از آسپرین به درمان سـردرد كمك می‌كنــد.

ده دليل خيانت شوهر به همسر خود!؟
ده دليل خيانت شوهر به همسر خود!؟,دلایل خیانت به همسر,دلایلی خیانت شوهر به همسر

دلیل شماره پنج خیانت شوهر به همسر : بولهوسی و هوسرانی

این یك حقیقت غیر قابل انكار است كـه مـردان هوسران توانایی نه گفتن در روابط جنسی را ندارند. گاهی ممكن است موقعیتی ایستادگی ناپذیر برایشان پیـش آید. در ایـن زمان مردان بی جنـبه و هوسـبـاز تصـور می‌كنـنـد كـه این موقـیت شاید دیـگر هرگز در زندگی آنها ایجاد نشود و تن به زشتی می‌دهند.

بیشتر بدانید : هوسرانی مردان از كجا ریشه می‌گیرد؟

دلیل شماره شش خیانت شوهر به همسر : عقده‌ها‌ی جنسی

بعضی مردان مایلند بدانند كه چقدر از نظر سایر زنان جالبند و در روابط طولانی این سوال برایشان پـیش می‌آید كه آیا هنـوز در جامعه جذابیتی دارند یا خیر كه یافتن این پرسش ممكن است آنها را بـرای رسـیدن بـه اهداف غیر مشروعشان سوق دهد.

بیشتر بدانید : برای یک رابطه جنسی لذت بخش با این حرفها همسرتان را تحریک کنید

دلیل شماره هفت خیانت شوهر به همسر : بی خطر شمردن خیانت

ز دست دیده و دل هر دو فریاد كه هر چه دیده بیند دل كند یاد. این ضرب المثل قدیمی تا زمانیكه دوربین مدار بسته ای برای كنترل مردان وجود نداشته باشد حقیقتی محسوب می‌شود. برخی تصور می‌كننـد كه اگر خیانت بكنند كسی متوجه نشده و به كسی نیز صـدمـه ای نـخـواهـد رسیـد و ایــن استـدلال را بهانـه ای بـرای انـجام عـمـل زشـت خود برمی‌شمارند. اما توجه داشته باشـیـد كه هـر قـدر مـردان به دلیل عدم كنترل حیله گر تر شوند، زنان به همان اندازه شبكه جاسوسی و كنترلی خود را گسترش خواهند داد.

دلیل شماره هشت خیانت شوهر به همسر : زیاده خواهی و تنوع طلبی

برخی از مردان بدلیل داشتن میل به زیاده خواهی و تنوع طلبی و هیجانات كاذب و زود گذر به این عـمل زشـت تن می‌دهند. آنها به زن به دیده غنیمت جنسی می‌نگرند و با وجود یك زن در زندگی، تصور می‌كنند فرصتهای زیادی را از دست داده اند.

بیشتر بدانید : با زیاده خواهی شوهرم در رابطه زناشویی چه کنم؟

دلیل شماره نه خیانت شوهر به همسر : مقابل به مثل با همسر

برخی از مردان به بی وفایی و انحراف همسر خود پی برده و تنها راه آرام كردن و فرونشاندن خشم خود را در مقابله به مثل می‌یابند كه عملی غیر منطقی می‌نماید.

بیشتر بدانید : چگونه از شوهرم که به من خیانت کرده انتقام بگیرم؟

دلیل شماره ده خیانت شوهر به همسر : عدم رقبت همسر به داشتن روابط با شوهر خود

برخی از زنان در روابط زناشویی با شوهر خود ممكن است تمایل به این روابط را از دست داده و یا كمتر به این موضوع اهمـیت دهـنـد كه ایـن امـر مـمـكن اسـت باعـث فشارهای روانی و جسمانی به مرد شده و منجر به كج روی او گردد.

نتیجه : خیانت در زندگی امری نكوهیده و ضد اخلاقی است كه اثرات زیان بار آن قطعا دیر یا زود گریبان‌گیر فرد خواهد شد. بنابراین چنانچه مشكلی در روابط وجود دارد باید با دید باز به آنها نگریست و با اندیشه و تدبیر سعی در حل آنها نمود. صادق باشید.


بیشتر بدانید : با شوهر خیانتکارم چه کنم؟

بیشتر بدانید : متاهلم و عاشق دوست شوهرم شدم، چه کار کنم؟

بیشتر بدانید : بعد از خیانت همسرم چگونه او را تحمل کنم؟

بیشتر بدانید : فکر می کنم همسرم در اینستاگرام به من خیانت می کند!!

بیشتر بدانید : 10 نشانه ای که احتمالا همسرتان در حال خیانت به شما می باشد

بیشتر بدانید : همسرم به من خیانت کرده، چگونه او را ببخشم؟ از او جدا شوم؟

بیشتر بدانید : این دسته از همسران بیشتر خیانت می کنند!!

بیشتر بدانید : چرا همسرم دائم در حال خیانت کردن به من است؟


گردآوری : گروه سبك زندگی‌ سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
منبع: iran-eng.com