در آستانه آغاز رقابتهای لالیگا، طرح پیراهنهای این فصل تیمهای مختلف را مشاهده می کنیم...
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
گردآوری : گروه ورزش سیمرغ
www.seemorgh.com/sport 
منبع:goal.com