مردی که تمام تنیسور های زن او را دوست دارند!!
حذف اندی ماری از تنیس اوپن آمریکا
صعود ماری و ویلیامز به یک چهارم نهایی تنیس اوپن آمریکا
صعود ماری و ویلیامز به یک هشتم نهایی تنیس اوپن آمریکا
صعود اندی ماری و خواهران ویلیامز به دور سوم تنیس اوپن آمریکا
صعود اندی ماری و سرنا ویلیامز به دور دوم تنیس اوپن آمریکا
اندی ماری قهرمان تنیس المپیک 2016 شد
صعود اندی ماری به فینال تنیس المپیک 2016
صعود اندی ماری به نیمه نهایی تنیس المپیک 2016
حذف عجیب داوید فرر و صعود اندی ماری از تنیس المپیک 2016
اندی ماری و جوکوویچ از دیوس کاپ کناره‌گیری کردند
قهرمانی اندی ماری در تنیس ویمبلدون 2016
صعود اندی ماری به فینال ویمبلدون
صعود اندی ماری به نیمه نهایی تنیس ویمبلدون
دزدی جوکوویچ و ماری در بازی‌های ویمبلدون!
صعود اندی ماری به یک چهارم نهایی تنیس ویمبلدون
صعود اندی ماری به دور چهارم ویمبلدون
صعود اندی ماری به دور سوم ویمبلدون
پیروزی اندی ماری در ویمبلدون
جوکوویچ قهرمان رولان‌گاروس شد
صعود اندی ماری به فینال رولان گاروس
صعود اندی ماری به نیمه‌نهایی اپن فرانسه
صعود اندی ماری به یک‌ چهارم نهایی اپن فرانسه
صعود اندی ماری به دور چهارم اپن فرانسه
پیروزی اندی ماری در اپن فرانسه