نقاشی‌ های بسیار زیبای این هنرمند سورئالیست را ببینید!!
Rob Gonsalves نقاش کانادایی در نقاشی‌ های سورئالیست خود از پرسپکتیوی جادویی استفاده می‌کند. او به کار نقاشی و تصویرسازی کتاب مشغول بوده و از قوه تخیل بسیار بالایی برخوردار است...

آثار نقاشی راب گونسالوز Rob Gonsalves هنرمند کانادایی

راب گونسالوز Rob Gonsalves، نقاش کانادایی، ساله ای زیادی از عمرش را صرف کشیدن نقاشی هایی کرد که با ذهن هر شخص بیننده بازی می‌کنند. سبک کار این نقاش رئالیسم جادویی است، همان سبکی که گابریل گارسیا مارکز با استفاده از آن داستان می‌نوشت.

  آثار بسیار دیدنی از نقاش کانادایی Rob Gonsalves
آثار بسیار دیدنی از نقاش کانادایی Rob Gonsalves

نقاشی مفهومی اثر راب گونسالوز
نقاشی مفهومی اثر راب گونسالوز

رئالیسم جادویی در نقاشی
رئالیسم جادویی در نقاشی

نقاشی های سورئال Rob Gonsalves
نقاشی های سورئال Rob Gonsalves 

آثار نقاشی سورئالیستی
آثار نقاشی سورئالیستی

نقاشی هایی به سبک رئالیسم جادویی از هنرمند کانادایی
نقاشی هایی به سبک رئالیسم جادویی از هنرمند کانادایی

آثار نقاشی راب گونسالوز Rob Gonsalves
آثار نقاشی راب گونسالوز Rob Gonsalves

نقاشی های دیدنی راب گونسالوز Rob Gonsalves
نقاشی های دیدنی راب گونسالوز Rob Gonsalves

نقاشی های هنرمند کانادایی راب گونسالوز Rob Gonsalves
نقاشی های هنرمند کانادایی راب گونسالوز Rob Gonsalves

نقاشی مفهومی اثر راب گونسالوز
نقاشی مفهومی اثر راب گونسالوز

نقاشی های سورئال Rob Gonsalves
نقاشی های سورئال Rob Gonsalves 

آثار نقاشی سورئالیستی
آثار نقاشی سورئالیستی

نقاشی هایی به سبک رئالیسم جادویی از هنرمند کانادایی
نقاشی هایی به سبک رئالیسم جادویی از هنرمند کانادایی

نقاشی دیدنی و مفهومی اثر راب گونسالوز
نقاشی دیدنی و مفهومی اثر راب گونسالوز

نقاشی های سورئال Rob Gonsalves
نقاشی های سورئال Rob Gonsalves 

نقاشی مفهومی اثر راب گونسالوز
نقاشی مفهومی اثر راب گونسالوز

آثار نقاشی راب گونسالوز Rob Gonsalves
آثار نقاشی راب گونسالوز Rob Gonsalves

نقاشی های سورئال Rob Gonsalves
نقاشی های سورئال Rob Gonsalves 

نقاشی های سورئال Rob Gonsalves
نقاشی های سورئال Rob Gonsalves 

آثار نقاشی راب گونسالوز Rob Gonsalves
آثار نقاشی راب گونسالوز Rob Gonsalves

نقاشی های سورئال Rob Gonsalves
نقاشی های سورئال Rob Gonsalves 

آثار بسیار دیدنی از نقاش کانادایی Rob Gonsalves
آثار بسیار دیدنی از نقاش کانادایی Rob Gonsalves

 

بیشتر بدانید : 22 نقاشی سورئال خلاقانه و عجیب!!

بیشتر بدانید : گلچینی از زیباترین نقاشی‌های سالوادور دالی، خالق سورئالیسم

بیشتر بدانید : نقاشی های سورئال و خلاقانه با الهام از طبیعت + تصاویر

 

تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture 
اختصاصی سیمرغ