عکاسی مینیاتوری از نقاشی‌های ون گوک!!
عکاسی Tilt-shift نوعی تکنیک خاص در عکاسی است که در آن از دوربین های مخصوص برای خلق تصاویر مینیاتوری که شبیه به واقعیت هست استفاده می کنند

 عکاسی Tilt-shift از روی نقاشی های ونسان ون گوگ

 عکاسی Tilt-shift نوعی تکنیک خاص در عکاسی است که در آن از دوربین های مخصوص برای خلق تصاویر مینیاتوری که شبیه به واقعیت هست استفاده می کنند. Serena Maylon هنرمندی است که از ترکیب این شیوه با نقاشی ها استفاده می کند. در این مجموعه او از نقاشی های ون گوک استفاده کرده و از آنها عکاسی کرده است.

بیشتر بدانید : یک تجربه هیجان انگیز: غرق شدن در نقاشی های ون گوگ!

 عکاسی Tilt-shift,نقاشی ون گوگ,ونسان ون گوگ,عکاسی مینیاتوری
 عکاسی Tilt-shift از نقاشی های ونسان ون گوگ


عکاسی Tilt-shift,نقاشی ون گوگ,ونسان ون گوگ,عکاسی مینیاتوری
 عکاسی Tilt-shift از نقاشی های ونسان ون گوگ

عکاسی Tilt-shift,نقاشی ون گوگ,ونسان ون گوگ,عکاسی مینیاتوری
 عکاسی Tilt-shift از نقاشی های ونسان ون گوگ

عکاسی Tilt-shift,نقاشی ون گوگ,ونسان ون گوگ,عکاسی مینیاتوری
عکاسی Tilt-shift از نقاشی های ونسان ون گوگ

عکاسی Tilt-shift,نقاشی ون گوگ,ونسان ون گوگ,عکاسی مینیاتوری
 عکاسی Tilt-shift از نقاشی های ونسان ون گوگ

عکاسی Tilt-shift,نقاشی ون گوگ,ونسان ون گوگ,عکاسی مینیاتوری
 عکاسی Tilt-shift از نقاشی های ونسان ون گوگ

عکاسی Tilt-shift,نقاشی ون گوگ,ونسان ون گوگ,عکاسی مینیاتوری
 عکاسی مینیاتوری از نقاشی های ونسان ون گوگ

عکاسی Tilt-shift,نقاشی ون گوگ,ونسان ون گوگ,عکاسی مینیاتوری
 عکاسی مینیاتوری از نقاشی های ونسان ون گوگ

عکاسی,نقاشی,ون گوگ
 عکاسی مینیاتوری از نقاشی های ونسان ون گوگ

عکاسی Tilt-shift,نقاشی ون گوگ,ونسان ون گوگ,عکاسی مینیاتوری
 عکاسی مینیاتوری از نقاشی های ونسان ون گوگ

عکاسی Tilt-shift,نقاشی ون گوگ,ونسان ون گوگ,عکاسی مینیاتوری
 عکاسی مینیاتوری از نقاشی های ونسان ون گوگ

عکاسی Tilt-shift,نقاشی ون گوگ,ونسان ون گوگ,عکاسی مینیاتوری
 عکاسی مینیاتوری از نقاشی های ونسان ون گوگ

 

بیشتر بدانید : ونسان ونگوگ نقاش، دیوانه نبود!

بیشتر بدانید : 10 شیوه فوق العاده برای عکاسی! (+عکس)

بیشتر بدانید : ونسان ون گوک واقعا به خاطر یک زن گوش هایش را برید؟!

بیشتر بدانید : زیباترین نقاشی‌های ون گوک

 

تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ