صداقت رنگین نقاشی‌ های كودكان!
برای درك نقاشی كودك باید قادر باشیم تا آن را تفسیر كنیم. تفسیر نقاشی به معنای این است كه بتوان آنچه را یك نقاشی در بردارد، به صورت...

نگاهی به كاركردهای روانی نقاشی كودكان

كودكی در عمق وجود همه ماست. همه ما با چشمان یك كودك روزی به این عالم نگاه كرده ایم. با این وجود، چنان از آن دور افتاده ایم كه برای فهم نقاشی كودكان، نگاه كردن آن برایمان كافی نیست و باید آنها را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهیم. نقاشی بیان كننده احساسات و شخصیت كودكان است و باعث پرورش خلاقیت آنها می‌شود و تعادل فكری و روحی به آنها می‌دهد. از طرف دیگر تجزیه و تحلیل این نقاشی‌ها برای والدین و مربیان امكان شناخت كودك و كمبودهای احتمالی او را فراهم می‌كند. نقاشی برای كودك فقط یك وسیله برای تجزیه و تحلیل یا توضیح و تشریح موجودات و اشیا نیست، بلكه در عین حال وسیله ای برای بیان زندگی عاطفی اوست.

هنگامی‌ كه كودك با آزادی و به دلخواه خود نقاشی می‌كند، در واقع حالت روحی و احساسات زمان حاضر و احساسات ژرف تر خود را بیان می‌نماید. برای درك نقاشی كودك باید قادر باشیم تا آن را تفسیر كنیم. تفسیر نقاشی به معنای این است كه بتوان آنچه را یك نقاشی در بردارد، به صورت جملات معمولی و قابل فهم بیان كرد. بدیهی است كه جستجوی یك معنای مخفی توسط یك كلید رمز، كمك می‌كند تا یك نقاشی تفسیر شود. كلیدهای رمز، ابزار تفسیر نقاشی‌ها هستند كه به كمك آنها تحلیل نقاشی یعنی روانكاوی كودك ممكن می‌شود. در هنگام تفسیر نقاشی كودكان، باید مقطع سنی كودك را دقیقاً در نظر گرفت. غالباً هر رنگی از نظر روانی، معنی خاصی دارد.

رنگ همیشه معرف و وسیله ای برای بیان و ارتباط احساسات و عقاید بوده و هست، به طوری كه می‌توان با زبان رنگها صحبت كرد. یك رنگ در یك نظام اجتماعی مشخص، ممكن است دارای مفهومی‌باشد كه در نظام دیگر معنی متضاد آن را بدهد. درباره رنگها موضوعی كه بیشتر مورد توجه است،محتوای روانی آنهاست. همه مردم تمایز بین رنگهای گرم (قرمز، زرد، نارنجی) و رنگهای سرد (آبی، سبز، بنفش) را می‌شناسند.

رنگهای گرم تحریك كننده و سبب فعالیت و جنب و جوش و مولد حركت و شادی هستند. در حالی كه رنگهای سرد، برعكس موجب حالتهای انفعالی، سكون، بی حركتی و تلقین كننده غم و اندوه هستند. درك و فهم نقاشی‌های كودك و چیزی كه او می‌خواهد بیان كند، برای والدین و مربیان بسیار لازم است. زیرا شناخت آن باعث بهتر شدن روابط بین بزرگسالان و كودكان می‌شود. بزرگسالان می‌توانند با برقرار كردن روابط دوستانه با كودك از او بخواهند برایشان درخت، حیوان، خانه، یك شخص، خانواده، خودش و یا هر چه را كه مورد علاقه اش هست یا از آن می‌ترسد یا یك رویا را ترسیم كند. البته بی آنكه چیزی را به او تحمیل كنند. البته برای تعییر نقاشی‌های یك كودك باید از تعداد زیادی از نقاشی‌ها و اطلاعات دقیق زندگی كودك كمك گیرید.

 

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: aftab.ir