آثار هنری سورئال باور نکردنی!!
در این قسمت ما مجموعه ای از مفهومی‌ ترین آثار هنری سورئال خلاقانه را برایتان گردآوری کرده ایم. هنر سورئال حالا دیگر بخشی بسیار آشنا برای هنرمندان و علاقه مندان است و به طور مداوم در حال پیشرفت و معروف تر شدن است....

آثار مفهومی سورئال و خلاقانه

  


فرو رفته در قعر چاه

فکر ثابت
فکر ثابت

 خانمی با ماهی
خانمی با ماهی

قایق گمشده
قایق گمشده

به سوی بعدی دیگر
به سوی بعدی دیگر


غیرمنتظره

 

 

 


داستان های اتاق زیر شیروانی پنهان

 
مرد تلفنی

تعادل
تعادل

 
جهان زمین بازی است

 تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ