کارتون روز: تفاوت ظاهر زنان در بازی های تیم ملی و باشگاهی!
حضور بانوان در ورزشگاه‌ها فقط در بازی‌های ملی تداوم دارد؛ خبری که سوژه کارتون محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است

ببینید: تفاوت حضور بانوان برای تماشای بازی‌های لیگ و تیم ملی!

زنان فقط برای بازی های تیم ملی اجازه حضور در ورزشگاه را دارند و برای بازی های باشگاهی چنین اجازه ای به آنها داده نشده است


تفاوت ظاهر زنان در بازی های ملی و باشگاهی

تفاوت ظاهر زنان در بازی های ملی و باشگاهیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میرشاه‌ولد