تصاویری از اعدام زنان در چین به شیوه سنتی و شلیک به سر .حمل و قاچاق مواد مخدر یکی از شایع ترین دلایل اعدام در چین است، جرمی که شامل زنان هم می شود
تصاویری از اعدام زنان در چین به شیوه سنتی و شلیک به سر .حمل و قاچاق مواد مخدر یکی از شایع ترین دلایل اعدام در چین است، جرمی که شامل زنان هم می شودhttp://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/404.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/402.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/403.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/405.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/406.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/407.jpg


گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment
منبع: parsine.com