نگاه جالب نوزاد تازه متولد شده به پزشکی که میخواهد بند نافش را ببرد!
عکس جالبی از نوزاد تازه به دنیا آمده ای منتشر شده است که نگاه جالبی به پزشکش می کند

نگاه نوزاد تازه متولد شده به پزشک سوژه شد

بخش سزارین بیمارستان ریودوژانیروی برزیل و نگاه «عاقل اندر سفیه» نوزاد تازه متولد شده به دکتری که قصد بریدن ناف وی را دارد!


نگاه نوزاد به پزشک

نگاه نوزاد به پزشکگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: roozplus.com