رسم عجیب نگهداری جسد افراد تا 100 سال!! عکس
در گینه نو مردمانی زندگی می کنند که تا سالها جسد مردگان خود را نگه می دارند

رسم عجیب قبیله ای در گینه نو

در گینه نو منطقه ای وجود دارد به اسم پاپوآ که در بخش غربی آن قبیله ای با نام دانی ساکن هستند.

این قبیله به صورت تصادفی در سال 1938 توسط جانورشناسی آمریکایی به نام ریچارد آرکبولد کشف شدند.

افراد این قبیله لباس خاصی برای پوشیدن ندارند و معمولا عریان هستند.

آنها جسد مردگان خود را تا مدت ها نگه می دارند!

نگهداری مردگان 1

نگهداری مردگان 1

 

نگهداری مردگان 2

نگهداری مردگان 2گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: payeshonline.com