عکس روز نشنال جئوگرافیک: پهن کردن تور برای شکار
عکس روز نشنال جئوگرافیک مربوط به پهن کردن توری بزرگ برای صید ماهی می باشد

نمایی متفاوت از صید در عکس روز نشنال جئوگرافیک

صبح زود، چندین ماهیگیر با هم کار می‌کنند تا یک تور بزرگ را در کنار ساحل مرکزی - جنوبی ویتنام پهن کنند.

اولیویر آپیکلا، عکاس، می‌گوید: ظرف چند ساعت آینده تمام ماهی‌های صید شده در بازار محلی فروخته خواهد شد.


پهن کردن تور برای صید ماهی

پهن کردن تور برای صید ماهیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com