انواع روان درمانی و مشاوره + مزیت های مراجعه به ورانشناس
 بیماری های روحی و اضطراب مشکلاتی هستند که معمولا به آنها کم توجهی می شود، اما عدم توجه به آنها پیامدهای زیادی دارد، به همین دلیل در این مطلب به چند روش روان درمانی اشاره می شود تا آشنایی بیشتری با این شاخه داشته باشید

 مشاوره و روان درمانی به چند روش انجام می شود؟

نظریه مربوط به روان درمانی مانند یک نقشه برای روانشناس عمل می کند. نظریه های مربوط به روان درمانی روان درمانگر را در فرایند درک بیمار و مشکلات آنها و ارائه راه حل راهنمایی می کند. 

دیدگاه های مربوط به روان درمانی در چند حوزه قرار می گیرند که در ادامه به آنها اشاره می شود.


روانکاوی و درمان روانشناختی 

این دیدگاه بر روی تغییر رفتارها، احساسات و افکار مشکل ساز تمرکز می کند و از طریق کشف و شناسایی انگیزه های ناخودآگاه انجام می شود. روش روانکاوی تحلیلی از طریق یک ارتباط نزدیک بین پزشک و بیمار انجام می شود. بیماران در این روش از طریق تعاملاتی که در جلسات مشاوره دارند، خود را کشف می کنند. گرچه روانشناسی از طریق فروید تعریف شده و شناخته شده است، اما  بعد از فروید بسط زیادی پیدا کرده و بخش های زیادی از آن اصلاح شده است.


رفتار درمانی 
psychology01.jpg

این روش بر روی نقش یادگیری در بروز رفتارهای طبیعی و غیر طبیعی تمرکز می کند. به عنوان مثال در مورد سگ ها با شنیدن زنگ ساعت شام رفتارهای خاصی از خود نشان می دهند چرا که می دانند صدای این زنگ مربوط به غذا ست. 

یکی از شاخه های رفتار درمانی روش حساسیت زدایی یا Desensitizing است که در این روش پزشک به بیمار مبتلا به فوبیا کمک می کند و درمان به این شکل انجام می شود که فرد به طور مکرر در معرض هر آنچه منجر به اضطراب می شود قرار می گیرد. 

روش دیگر شرطی سازی عملی است که در آن بر اساس تشویق و تنبیه رفتارهای قرد شکل می گیرد. روش رفتار درمانی از دهه 1950 گسترش پیدا کرد. 

یکی از شاخه های رفتار درمانی روش درمان شناختی – رفتاری است که بر روی افکار و رفتارها تمرکز می کند. 

روش درمان شناختی بیشتر بر روی افکار مردم تمرکز می کند تا رفتارهای آنها. در روش درمان شناختی درمانگر بر این باور است که افکار ناکارآمد منجر به بروز احساسات و رفتارهای نامناسب می شود. افراد با تغییر افکار خود می توانند چگونگی احساسات و عملکرد خود را نیز تغییر دهند. 


مزیت های مشاوره 

مشاوره و صحبت با روانشناس و مشاور مزیت های زیادید در پی دارد که عبارتند از: 

  • بهبود علائم و مشکلات روحی و عاطفی
  • کاهش مشکلات روحی و روانی 
  • حل مشکلات شخصی با راهنمایی و حمایت 
  • ایجاد تغییرات شخصی 
  • بازگشت به یک وضعیت سالم 
  • داشتن یک دیدگاه نظری نسبت به مشکلات به وجود آمده و تلاش برای یافتن راه حل 


بیشتر بدانید : در این 10 موقعیت به روانشناس مراجعه کنید

بیشتر بدانید : کی به روانپزشک مراجعه کنیم،‌ کی به روانشناس؟


تهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ 
seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغ