بهترین ترکیب های رنگی ملایم برای یک دکوراسیون بهاری زیبا
رنگ های ملایم بهاری بهترین رنگ ها برای چیدن یک دکوراسیون رنگارنگ است. اگر شما هم به دنبال چیدن دکوراسیون رنگی ای برای بهار هستید به شما پیشنهاد می کنیم از پالت های رنگی زیر الگوبرداری کنید.

دکوراسیون داخلی خانه تان را با ترکیب رنگهای ملایم بهاری بچینید

رنگ های بهاری بیشتر شامل رنگ های صورتی، فیرزوه ای، سبز، بنفش، سرخالی و ... هستند. این رنگ ها همان رنگ های طبیعت در بهار هستند و با آنها می توانید دکوراسیون داخلی خانه تان را زیباتر کنید.

در این مقاله ترکیب رنگ هایی با رنگ های کلایم بهاری را برای تان گردآوری کرده ایم.

 

ترکیب رنگ سبز، صورتی و یاسی برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 1

ترکیب رنگ سبز، صورتی و یاسی برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 1

 

 

ترکیب رنگ آبی، صورتی و طوسی روشن برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 2

ترکیب رنگ آبی، صورتی و طوسی روشن برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 2

 

 

ترکیب رنگ آبی و طوسی پر رنگ، صورتی و یاسی برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 3

ترکیب رنگ آبی و طوسی پر رنگ، صورتی و یاسی برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 3

 

 

ترکیب رنگ بنفش، فیروزه ای، سبز و آبی برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 4

ترکیب رنگ بنفش، فیروزه ای، سبز و آبی برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 4

 

 

ترکیب رنگ گلبهی، آبی و طوسی روشن برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 5

ترکیب رنگ گلبهی، آبی و طوسی روشن برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 5

 

 

ترکیب رنگ زرد، آبی و طوسی روشن برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 6

ترکیب رنگ زرد، آبی و طوسی روشن برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 6

 

 

ترکیب رنگ سرخابی، سبز-آبی برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 7

ترکیب رنگ سرخابی، سبز-آبی برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 7

 

 

ترکیب رنگ قهوه ای، سرمه ای و کرم برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 8

ترکیب رنگ قهوه ای، سرمه ای و کرم برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 8

 

 

ترکیب رنگ خردلی، صورتی و فیروزه ای برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 9

ترکیب رنگ خردلی، صورتی و فیروزه ای برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 9

 

 

ترکیب رنگ بنفش، صورتی و آبی برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 10

ترکیب رنگ بنفش، صورتی و آبی برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 10

 

 

ترکیب رنگ بنفش، صورتی و قهوه ای برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 11

ترکیب رنگ بنفش، صورتی و قهوه ای برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 11

 

 

ترکیب رنگ کرم، صورتی و آبی روشن برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 12

ترکیب رنگ کرم، صورتی و آبی روشن برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 12

 

 

ترکیب بنفش و سبز تیره، صورتی و آبی روشن برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 13

ترکیب بنفش و سبز تیره، صورتی و آبی روشن برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 13

 

 

ترکیب قهوه ای، صورتی و فیروزه ای روشن برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 14

ترکیب قهوه ای، صورتی و فیروزه ای روشن برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 14

 

 

ترکیب یاسی، صورتی و فیروزه ای برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 15

ترکیب یاسی، صورتی و فیروزه ای برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 15

 

 

ترکیب سبز، بنفش و فیروزه ای برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 16

ترکیب سبز، بنفش و فیروزه ای برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 16

 

 

ترکیب کرم، قهوه ای و بنفش روشن برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 17

ترکیب کرم، قهوه ای و بنفش روشن برای دکوراسیون بهاری - عکس شماره 17

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

Save

Save