کاریکاتور

گاف احمدی‌ نژاد
این هم عاقبت بنزین دو نرخی
برابری دیه زن و مرد