9 حرکت ورزشی نشسته برای کارمندان
بسیاری از کارمندان نمی‌توانند در طول روز تحرک زیادی داشته باشند و اغلب می‌نشینند. انجام حرکات نشسته می‌تواند برای این افراد مفید باشد.

بارها شنیده شده که نشستن زیاد در طول روز برای سلامتی بد است. درست است که توصیه های زیادی به افراد می‌شود که از میزهای ایستاده استفاده کنند یا هر یک ساعت یک بار راه بروند، اما عملا این توصیه‌ها زیاد قابل انجام نیستند. حتی اگر کار شما طوری باشد که مجبور باشید ساعت‌ها بنشینید می توانید از تمرینات نشسته برای ورزش کردن استفاده کنید.

درست است که این حرکات به اندازه پیاده روی و دویدن باعث سوزاندن کالری و حرکت نمی‌شود اما انجام آنها بهتر از بی تحرکی کامل در طول روز است.

حرکات زیر را می‌توان به صورت نشسته انجام داد:

1. بر روی لبه صندلی بنشینید و دست‌ها را در کنار خود قرار دهید به طوری که کف دست‌ها بر روی لبه صندلی باشد. وزن بدن را به سمت جلو و پایین فشار دهید یعنی بدن خود را به همان حالت نشسته پایین‌تر از لبه صندلی ببرید. تا پنج بشمارید و سپس دوباره بدن را به سمت بالا فشار دهید. این حرکت را در سه دوره یا هر دوره 10 بار انجام دهید. این حرکت باعث قدرتمند شدن شانه ها و عضلات سه سر بازو می‌شود.

2. همان طور که نشسته‌اید دست‌ها را به دو طرف باز کنید. 20 بار با دست‌ها حرکت دایره‌ای انجام دهید. در طول حرکت دست ها باید کشیده باشند. این کار را دو تا سه بار انجام دهید یک بار کف دست ها را به سمت بالا و یک بار به سمت پایین بگیرید.

3. بر روی لبه صندلی بنشینید و دست‌ها را در کنار بدن بر روی صندلی بگذارید. پای راست را به جلو دراز کنید و دوباره پا را به پایین برگردانید این حرکت را بر روی هر پا سه بار با 10 تکرار انجام دهید. این حرکت برای قوی کردن عضلات لگن و ران ها مناسب است.

4. همان طور که بر روی صندلی نشسته‌اید یکی از پاها را با زاویه 90 درجه خم کنید و پای دیگر را به سمت دیگر دراز کنید. در این حرکت پشت ران پایی که 90 درجه خم شده است بر روی صندلی قرار می‌گیرد. این حرکت در واقع حرکت 'لانژ' به صورت نشسته است. در این حرکت دست‌ها را به صورت کشیده به دو طرف دراز کنید. تا 10 بشمارید و جهت حرکت را تغییر دهید. این حرکت بر روی بدنه و ران‌ها کار می‌کند.

5. در حالی که بر روی صندلی نشسته‌اید دست‌ها را پشت سر قرار دهید. با چرخش بدن و بالا آوردن پا آرنج دست را به زانوی پای چپ نزدیک کنیم. در این حرکت احساس می‌کنیم که عضلات شکم منقبض می‌شوند. این حرکت را بر روی هر دو پا انجام دهید. بهتر است که بین حرکت در سه دوره با هر دوره 10 تکرار انجام شود.

6. در حالی که بر روی صندلی نشسته‌اید دست ها را بر روی دسته صندلی قرار دهید. با کمک دست‌ها بدن را از روی صندلی بلند کنید. تا حدی بالا بروید که دست ها کشیده شوند. این حرکت را در سه دوره و هر دوره 10 بار تکرار انجام دهید. این حرکت باعث قدرتمند شدن عضلات سه سر و عضلات اطراف ستون فقرات می‌شود.

7. در حالی که بر روی صندلی نشسته اید پاها را به سمت جلو دراز کنید و آنها را کمی از سطح زمین بالاتر نگه دارید. دست ها را بر روی دسته صندلی قرار دهید. در این حالت حرکت دوچرخه را با پاها انجام دهید. این حرکت باعث منقبض شدن عضلات شکم می‌شود. این حرکت را 10 بار انجام دهید.

8. بر روی یک صندلی چرخ دار بنشینید. پاها را به سمت جلو بکشید نگه دارید. پاشنه ها را بر روی زمین قرار دهید و انگشتان پا را بالا نگه دارید. با دست‌ها لبه صندلی را نگه دارید. در حالی که کف پاها را بر روی زمین می گذارید. زانوها با زاویه 90 درجه خم کنید و با صندلی کمی به سمت جلو بروید. دوباره با فشار به سمت عقب به حالت اولیه برگردید. این حرکت را 10 بار انجام دهید. این حرکت بر روی عضلات کمر و ران ها کار می‌کند.

9. در حالی که بر روی صندلی نشسته‌اید. دست‌ها را با زاویه 90 درجه خم کنید و بالا ببرید طوری که بازوها موازی زمین باشد. دو دست را به هم نزدیک و از هم دور کنید. در این حرکت احساس می کنید که عضلات سینه منقبض و منبسط می‌شوند. این حرکت بر روی عضلات کمر، سینه و بازوها کار می‌کنند.


گردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:isna.ir