فایده ورزش حتی برای مدت کوتاه
مطالعات اخیر نشان داده است که رابطه ورزش با کارایی مغزی فراتر از آن چه تصور می‌شود است و حتی ورزش کوتاه مدت باعث افزایش تمرکز و توانایی در دانشجویان می‌شود.

ورزش هر چند کوتاه مدت کارایی مغز را افزایش می‌دهد

در مطالعات انجام شده، گروهی از دانشجویان مورد بررسی قرار گرفتند که تعدادی از آنها در طول روز سه بار به مدت پنج ‌دقیقه ورزش سبک انجام دادند. بقیه دانشجویان در این اوقات استراحت کردند و کاری انجام ندادند.

بررسی‌ها نشان داد گروهی که ورزش کردند تمرکز بالاتری پیدا کردند و این افزایش توجه و کارایی تا 48 ساعت بعد از ورزش ادامه‌ دارد. این افراد همچنین اعلام کردند که احساس می‌کنند درسها را بهتر می فهمند.

محققان معتقدند که دانشگاه‌ها باید در بین کلاس‌های درسی زمانی را برای ورزش کوتاه مدت دانشجویان در نظر بگیرند تا کارایی آنها افزایش یابد.

پیاده روی یکی از ورزش‌هایی است که بر کارایی مغز تاثیر می‌گذارد و حتی انجام آن در مدت زمان کوتاه می‌تواند موثر باشد.گردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع: isna.ir