گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست!
پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکـیست ،حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست

این همه جنگ و جدل حاصل کوته‌نظری است،گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست

پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکـیست
حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست
این همه جنگ و جدل حاصل کوته‌نظری است
گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست
هر کسی قصه‌ی شوقش به زبانی گوید
چون نکو می‌نگرم حاصل افسانه یکیست
این همه قصه ز سودای گرفتاران است
ور نه از روز ازل دام یکی،دانه یکیست
ره‌ی هرکس به فسونی زده آن شوخ ار نه
گریه‌ی نیمه شب و خنده‌ی مستانه یکیست
گر زمن پرسی از آن لطف که من می‌دانم
آشنا بر در این خانه و بیگانه یکیست
هیچ غم نیست که نسبت به جنونم دادند
بهر این یک دو نفس عاقل و دیوانه یکیست
عشق آتش بود و خانه ‌خرابی دارد
پیش آتش دل شمع و پر پروانه یکیست
گر به سر حد جنونت ببرد عشق«عماد»
بی‌وفـایی و وفاداری جانانه یکیست

شاعر: عماد خراسانی


بیشتر بدانید : تکه‌هایی از شعرهای قدیمی

بیشتر بدانید : اشعار عاشقانه فریدون مشیری، شاعری که بی ریا عشق را می ستاید

بیشتر بدانید : «رهی معیری» عاشقی که هیچ‌وقت ازدواج نکرد + زیباترین اشعار

بیشتر بدانید : غزل‌های مرگ آور مولانا!تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ