نقاشی‌ های بسیار زیبا با چهره‌ های پنهان!!
اگر با دقت به نقاشی ها نگاه کنید در دل هر کدام از آنها چهره ای پنهان را خواهید دید... اولگ در سال 1967 در اوکراین بدنیا آمد و تحصیلات خود را در رشته معماری دانشگاه پلی تکنیک به اتمام رساند اما....

نقاشی های Oleg Shuplyak

این نقاشی ها آثار هنرمند با استعداد و معروف اوکراینی بنام Oleg Shuplyak است که با سبکی عجیب و خیره کننده نقاشی شده اند.

اگر با دقت به نقاشی ها نگاه کنید در دل هر کدام از آنها چهره ای پنهان را خواهید دید... اولگ در سال 1967 در اوکراین بدنیا آمد و تحصیلات خود را در رشته معماری دانشگاه پلی تکنیک به اتمام رساند اما با علاقه ی ویژه ای که به هنر نقاشی داشت توانست با ارائه این سبک متفاوت و با قرار دادن چهره هایی پنهان در تصاویر توهماتی را در ذهن هر بیننده برانگیزاند.  شما در نگاه اول یک نقاشی با جزئیات و طبیعت بی جان و منظره می‌بینید، اما وقتی دقیق‌تر نگاه می‌کنید می‌توانید چهره‌ها را تشخیص دهید. او چهره افراد مشهوری مثل ونگوک، زیگموند فروید و سالوادور دالی را نیز کشیده است.

Oleg Shuplyak

نقاشی

Oleg Shuplyak

نقاشی

Oleg Shuplyak

نقاشی

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Oleg-Shuplyak-Hidden-Images-Paintings-6.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Oleg-Shuplyak-Hidden-Images-Paintings-7.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Oleg-Shuplyak-Hidden-Images-Paintings-8.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Oleg-Shuplyak-Hidden-Images-Paintings-9.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Oleg-Shuplyak-Hidden-Images-Paintings-10.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Oleg-Shuplyak-Hidden-Images-Paintings-11.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Oleg-Shuplyak-Hidden-Images-Paintings-12.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Oleg-Shuplyak-Hidden-Images-Paintings-14.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Oleg-Shuplyak-Hidden-Images-Paintings-16.jpg

 

تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture   
اختصاصی سیمرغ