این هنرمند با استعداد کمی قبل از ذوب شدن این دانه های برفی و از بین رفتن همیشگیشان آنها را ثبت کرده است.

عکس های دیدنی از دانه های برف

اینها تصاویری از برف ریزه های واقعی هستند که توسط یک عکاس روسی به نام اندری اسوکین Andrey Osokin و با لنز ماکرو گرفته است.

این هنرمند با استعداد کمی قبل از ذوب شدن این دانه های برفی و از بین رفتن همیشگیشان آنها را ثبت کرده است. 

تهیه و ترجمه:گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ