تصویرسازی های تلخ هنرمند ژاپنی که شما را به فکر وامی دارد!
 این ها آثار هنرمندی ژاپنی است که تا به امروز هویتش ناشناس باقیمانده است و از اسم هنری Avogado6 استفاده می کند. او خود را یک فرد معمولی می داند، اما در تصویرسازی هاش معنا و مفهوم عمیقی پنهان است

 تصویر سازی های تیره و تاریک Avogado6

 این تصویرسازی های تلخ و غم انگیز پشتشان داستانی پنهان و تامل برانگیز دارند. برخی از انها پیام واضح دارند، برخی از آنها را شاید نتوان داستانشان را با نگاه کردن فهمید؛ اما همه شان اموزنده اند.

این ها آثار هنرمندی ژاپنی است که تا به امروز هویتش ناشناس باقیمانده است و از اسم هنری Avogado6 استفاده می کند. او خود را یک فرد معمولی می داند، اما در تصویرسازی هاش معنا و مفهوم عمیقی پنهان است.

این هنرمند احساسات و افکار خود را که نمی تواند شرح دهد به زبان بیاورد با نقاشی هایش به نمایش می گذارد. نقاشی هایی که شاید در نگاه اول ساده به نظر برسند، اما مفهوم عمیقی دارند و کاملا تیره و تاریک هستند.

Avogado6 در توئیتر بیش از یک میلیون فالوور دارد و سه کتاب نیز تابحال منتشر کرده است.

تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
تصویرسازی های مفهومی هنرمند ژاپنی

 تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
تصویرسازی های تلخ هنرمند ژاپنی

 تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
تصویرسازی دیدنی هنرمند ژاپنی

تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
رفتار والدین در تصویرسازی های هنرمند ژاپنی

تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
مرگ در تصویرسازی های هنرمند ژاپنی

تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
موضوع مرگ و زندگی در تصویرسازی های هنرمند ژاپنی

تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
خلاقیت هنمرند ژاپنی در تصویرسازی های اجتماعی

تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
هنرمند ژاپنی با تصویرسازی خلاقانه

تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
 تصویرسازی با موضوعات تلخ Avogado6

 تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
 تصویرسازی های تیره و تاریک Avogado6

 تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
 نقاشی های تامل ابرنگیز و مفهومی

تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
تصویرسازی مفهومی Avogado6

تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
موضوع اجتماعی تلخ در تصویرسازی

تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
طرح های گرافیکی و مفهومی Avogado6

تصویرسازی,نقاشی های تلخ,تصویرسازی های تاریک,هنرمند ژاپنی,Avogado68
 نقاشی های مفهومی Avogado6

 

بیشتر بدانید : تصویرسازی‌های خیره‌کننده دیجیتال این 12 هنرمند را ببینید!!

بیشتر بدانید : نقاشی های غم انگیز با مفاهیم پنهانی، واقعیات زندگی جامعه ما

بیشتر بدانید : برای درک این نقاشی ها باید به درون خود نگاه کنید! (+تصویر)

بیشتر بدانید : نقاشی هایی تلخ اما تامل برانگیز و تاثیرگذار

 

تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ