افزایش عجیب قیمت خودرو های وارداتی + جدول قیمت روز خودرو های وارداتی
قیمت خودرو های وارداتی با توجه به افزایش قیمت ارز به شدت افزایش یافته است.

افزایش 50 میلیونی برخی خودروهای واداتی

با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار, همچنان قیمت خودرو های وارداتی در حال افزایش است.

در چند روز گذشته افزایش 50 میلیونی برخی خودروهای واداتی در بازار شاهد هستیم.

در ادامه جدول قیمت های جدید خودرو های وارداتی را مشاهده می کنید.


جدول قیمت خودرو های وارداتی
جدول قیمت خودرو های وارداتیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: tabnakbato.ir