جدول قیمت جدید خودرو های وارداتی در بازار
جدول آخرین قیمت خودرو های وارداتی در بازار آماده شده است که در ادامه مشاهده می کنید.

قیمت خودرو های وارداتی در بازار

پس از افزایش قیمت ارز, قیمت خودرو های وارداتی نیز به شکل تصاعدی افزایش یافت.

با این افزایش قیمت, بازار دچار رکودی شدید شده است و همین رکود موجب کاهش قیمت ها شده است.

البته این کاهش قیمت ها خیلی چشمگیر نیست و اتومبیل هایی که شاید حدود 200 میلیون تومان گران شده اند حالا فقط 50 میلیون کاهش قیمت را تجربه می کنند.


قیمت خودرو های وارداتی در بازار

قیمت خودرو های وارداتی در بازارگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: دنیای اقتصاد