ببر غول پیکر, یک پلنگ شکار کرد!! عکس
یک ببر گرسنه در اتفاقی نادر, اقدام به شکار کردن یک پلنگ کرده است

شکار پلنگ توسط ببر

گربه سانان بزرگ در راس هرم غذایی حیات وحش قرار دارند و برای تصاحب غذا و قلمرو با یکدیگر رقابت می‌کنند.

اگرچه این گربه‌سانان بزرگ سعی می‌کنند به قلمرو یکدیگر نزدیک نشوند ولی گاهی اوقات درگیری اجتناب ناپذیر می‌شود، مثل این صحنه کم نظیر که پلنگ نگونبخت در کمین ببر بنگال اسیر شده است!

ببر گرسنه در یک رقابت نزدیک برای تصاحب قلمرو، پلنگ نگونبخت را قربانی کرد.


شکار شدن پلنگ توسط ببر غول پیکر

شکار شدن پلنگ توسط ببر غول پیکرگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: jamejamonline.ir