سلفی ناصرالدین شاه با همسرانش! عکس
عکس جالبی از ناصرالدین شاه به همراه تعدادی از همسرانش منتشر شده است

ناصرالدین شاه در کنار همسرانش

این تصویر که توسط ناصرالدین شاه به همراه عیالهای بسیارش در آینه انداخته شده را شاید بتوان اولین سلفی تاریخ ایران نامید.


سلفی ناصرالدین شاه با همسرانش به کمک آیینه

سلفی ناصرالدین شاه با همسرانش به کمک آیینهگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: tabnakbato.com