حرکات یوگا - خم کردن مچ دستها ( Wrist Bending )
مچهای دست نیز می توانند مبتلاء به آرتروز خصوصاً آرتروز استخوانی و روماتیسم شوند.بوسیله نرمشهایی نظیر کشش و خم کردن مچها از آنها مراقبت کنید.

حرکات یوگا و تاثیر آن بر قوی شدن مچ ها

بسیاری از فعالیتهای فیزیکی که ما روزانه آنها را انجام می دهیم ، مچهای دست را درگیر می سازند.اگر ما روزانه آنها را نرمش دهیم و به آنها نرمی و انعطاف پذیری ببخشیم می توانیم آنها را از صدمه دیدن محافظت کنیم.

 

 


1. به آرامی روی زمین بنشینید.
2. همانطور که شانه هایتان موازی زمین است دستتان را بالا بیاورید و جلوی خود نگه دارید.
3. کف دستتان رو به زمین باشد و انگشتان کنار هم و نوک آنها به سمت جلو باشید.
4. همراه با دم ، انگشتان دست و مچ را بالا بیاورید(تصور کنید با دستتان جلوی چیزی را گرفته اید.)
5. سپس همراه با بازدم انگشتان و مچ دستتان را پایین بیاورید .شما باید کششی ملایم بر روی ساعد خود احساس نمایید.
6. این حرکت را 8 بار انجام دهید و سپس این تمرین را با دست دیگر امتحان نمایید .
بعد از چند بار تمرین ، می توانید این حرکت را با هر دو دست بصورت همزمان انجام دهید.به همزمانی دم و بازدم با حرکات توجه کنید .انجام صحیح این تمرین مطمئناً انعطاف و قدرت مچ ها را افزایش می دهد.با انجام این تمرین متوجه قوی شدن مچ هایتان می شوید و مشاهده می کنید که وزن بیشتری را می توانید با آنها حمل کنید.

 

تهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ