عکس روز نشنال جئوگرافیک: غروب در ساحلی در ایتالیا
عکس روز نشنال جئوگرافیک مربوط به ساحلی شهری در ایتالیا می باشد که در ادامه مشاهده می کنید

غروب آفتاب در ساحلی در ایتالیا

عکس زیر در شمال غربی کشور ایتالیا به ثبت رسیده است.

در اینجا یک منطقه ساحلی به نام چینکو تره که در واژه به معنای پنج سرزمین است و به پنج شهری اشاره می کند که این منطقه ساحلی را تشکیل داده اند.

در عکس زیر غروب آفتاب را بر فراز یکی از این شهرها به نام ورنزا مشاهده می کنید.


غروب در شهر ورنزا ایتالیا
غروب در شهر ورنزا ایتالیاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: tabnakbato.ir