حرکات یوگا - حرکت کشش به طرفین در حالت ایستاده ( Standing Side Stretch Pose )
حرکت کشش به طرفین در حالت ایستاده انعطاف پذیری ستون فقرات ، بازوها و قفسه سینه را افزایش می دهد .

حرکات یوگا و تاثیر آن بر ستون فقرات

این حرکت انعطاف پذیری ستون فقرات ، بازوها و قفسه سینه را افزایش می دهد و عملکرد کلیه، کبد و طحال را تنظیم می نماید.همچنین این حرکت می تواند به ردیف شدن ستون فقرات کمک کند و باعث شود که اکسیژن بیشتری وارد ششهای شما شود.

 


1. در وضعیت تاداسانا(کوه) بایستید و به آرامی نفس بکشید.

 

standing-sidestretch-step1.gif

گام اول


2. همراه با دم بازوی راست خود را مستقیم بالا آورده و با گوش خود مماس کنید.

 

گام دوم


3. همراه با بازدم به بازوی راست کشش بیشتری دهید و از سمت راست خم شوید.به آرامی نفس بکشید . (در این حرکت کشش کاملاً در سمت راست ما می باشد) این حرکت را در جهت دیگر نیز تکرار کنید.

 

standing-sidestretch-step3.gif

گام سوم


اگر این حرکت را بدون فشار آوردن به خود در هنگام خم شدن انجام می دهید, به شما احساسی متفاوت و عالی به علت ایجاد کشش در ماهیچه ها و ستون فقرات در طرفین منتقل می شود.اگر در این وضعیت تعادل ندارید، به آرامی پاهای خود را کمی از هم جدا کنید.

 


تهیه و ترجمه:گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ