خم به جلو با پاهای باز در یوگا
حرکت خم به جلو با پاهای باز بر روی عضله های پشت پا کار می کند .

  درمان درد سیاتیک با یوگا

یکی از حرکتهای پایه یوگا حرکت خم به جلو با پاهای باز می باشد.با این حرکت عضله پشت پا کشیده می شوند و نتیجه آن آرامش و انرژی زیاد می باشد.زنان این حرکت را در دوران قاعدگی بسیار مفید دانسته اند.همچنین این حرکت عضله پشت پا را می کشد و درد سیاتیک را کاهش می دهد.
 
 

 
 
1.  روی زمین بنشینید و پاهای خود را باز کنید.
 
1_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif
 گام اول
 
2. یکی از دستان را جلو قرار داده و دیگری را پشت سر بگذارید.سپس باسن را بلند کرده و در بهترین حالت  ممکن بنشینید.
 
2_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif
 گام دوم
 
3. یک کشش به پاها بدهید و سپس آنها را به سمت داخل و خارج بچرخانید تا وقتی که زانوها رو به سقف قراربگیرند و کف پاها عمود شوند.
 
3_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif
 گام سوم
 
4. از قسمت پایین ستون فقرات شروع کرده و بدن خود را به سمت بالا بکشید.با بالا کشیدن قسمت پایین بدن ستون فقرات عمود می شوند و قوز از بین می رود.سپس قفسه سینه را بالا بکشید و شانه ها را عقب برده و رها کنید.شکم را داخل برده و دستها را به شکل نیایش روی هم قرار دهید.
 
4_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif
 گام چهارم
 
5. به جلو خم شوید و دستهایتان را روی زمین بگذارید.سپس باسن را عقب کشیده و به راحتی روی زمین بنشینید.
 
5_copy.jpg
 گام پنجم
 
برای انجام این حرکت به توانایی بدن خود توجه کنید و بیش از توانایی بدنتان خم نشوید زیرا این عمل به پاها و زرد پی آسیب می رساند.

 
گردآوری:گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ