می‌توانی خوشحال باشی، چون من دختر كم توقعی هستم. اگر می‌گویم باید تحصیلكرده باشی، فقط به خاطر این است كه بتوانی خیال كنی بیشتر از من می‌فهمی...

عزیزم!

می‌توانی خوشحال باشی، چون من دختر كم توقعی هستم. اگر می‌گویم باید تحصیلكرده باشی، فقط به خاطر این است كه بتوانی خیال كنی بیشتر از من می‌فهمی! اگر می‌گویم باید خوش قیافه باشی، فقط به خاطر این است كه همه با دیدن ما بگویند"داماد سر است!" و تو اعتماد به نفست هی بالاتر برود!

اگر می‌گویم باید ماشین بزرگ و با تجهیزات كامل داشته باشی، فقط به این خاطر است كه وقتی هر سال به مسافرت دور ایران می‌رویم توی ماشین خودمان بخوابیم و بی خود پول هتل ندهیم!

اگر از تو خانه می‌خواهم، به خاطر این است كه با تو در خانه ای باشم که تا آخر عمر در و دیوار آن، خاطره‌ تو را برایم حفظ كند و هرگوشه‌اش یادآور تو باشد!

اگر عروسی آن چنانی می‌خواهم، فقط به خاطر این است كه فرصتی به تو داده باشم تا بتوانی به من نشان بدهی چقدر مرا دوست داری و چقدر منتظر رسیدن به من بوده ای!

اگر می‌گویم هرسال برویم یك كشور را ببینیم، فقط به خاطر این است كه سالها دلم می‌خواست جواب این سوال را بدانم كه آیا واقعا "به هركجا كه روی آسمان همین رنگ است"؟! اگر تو به من كمك نكنی تا جواب سوالاتم را پیدا كنم، پس چه كسی كمكم كند؟!

اگر از تو توقع دیگری ندارم، به خاطر این است كه به تو ثابت كنم چقدر برایم عزیزی!

و بالاخره...
اگر جهیزیه چندانی با خودم نمی‌آورم، فقط به خاطر این است كه به من ثابت شود تو مرا بدون جهیزیه سنگین هم دوست داری و عشقمان فارغ از رنگ و ریای مادیات است.


مطالب جالب دیگر:

بابا، من با دوستم فرار کردم!(طنز)گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ

www.seemorgh.com/entertainment

منبع: ارسالی خوانندگان