خرید ملک در ترکیه با حمید شب خیز و شهرام شب پره!
این روزها تبلیغات زیادی برای خرید ملک در ترکیه در شبکه های ماهواره ای دیده می شود. نگاهی طنز می کنیم به این تبلیغات خرید ملک در ترکیه...
نگاهی طنز به تبلیغات خرید ملک در ترکیه

15-5-7-64355cartoon-ehsan-ganji-02.jpgگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: ساسان خادم. قانون