عکس طنز: سه نکته مهم در زمان زورگیری!
در زمان زورگیری به سه نکته مهم یعنی همراه نداشتن پول نقد, کمک از مردم و بخاطر سپردن چهره زورگیر باید توجه داشت! نگاهی طنز میکنیم به این سه مورد!

نکات مهم هنگام زورگیری

محمدرضا میرشاه‌ولد در روزنامه هفت صبح، 3 نکته آموزشی برای مقابله با زورگیرها را دستمایه کارتون زیر قرار داده است.

 

پول نقد همراه خود نداشته باشید

پول نقد همراه خود نداشته باشید

 

از مردم کمک بخواهید

از مردم کمک بخواهید

 

چهره زورگیر را بخاطر بسپارید

چهره زورگیر را بخاطر بسپارید

گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: روزنامه هفت صبح